Szlak Niepodległości    
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.
Pierwszy 80 miejsc realizowanych jest w ramach projektu:

Narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji rajdów "szlakiem miejsc pamięci narodowej Wschodniego Mazowsza".
w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU 2017Pamięci śp. Pawła Jana Goźlińskiego

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych, szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Zachęcamy wszystkich, zarówno osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane do wsparcia projektu oraz korzystania ze szlaku Niepodległości na potrzeby organizacji własnych wydarzeń kulturowych.


Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

1.  Mogiła Powstańców Styczniowych w Lesie pomiędzy Łucznicą a Natolinem (gmina Pilawa, pow. garwoliński). *

2.  Krzyż styczniowy przy trasie lubelskiej w miejscu bitwy stoczonej przez Oddział Józefa Jankowskiego w dniu 25 maja 1863 roku w Rudkach. (gmina Wiązowna, pow. otwocki).*

3. Mogiła z czasów Powstania Styczniowego w Hucie Garwolińskiej (gm. Garwolin, pow. garwoliński). *

4. Mogiła Powstańców Styczniowych w Zambrzykowie (gm. Sobienie Jeziory, pow. otwocki). *

5. Mogiła Powstańców Styczniowych Gocław-Żelazna, (gmina Pilawa, pow. garwoliński). (ekshumacje - budowa trasy Warszawa-Lublin)*

6. Mogiła z czasów Powstania Styczniowego w lesie k. Zagórza (gm. Wiązowna, pow. Otwocki).*

7. Pomnik na Rynku w Stanisławowie Poległym na Polu Chwały Obywatelom Gminy Stanisławów w latach 1914 - 1920 *

8. Krzyż na leśnej mogile zdrajcy w Natolinie - działalność sztyletników czasów Powstania Styczniowego (gm. Pilawa, pow. garwoliński).*

9. Mogiła Powstańców Styczniowych w Długiej Kościelnej (gm. Halinów, pow. miński).*

10. Cmentarz parafialny w Wiązownie (gmina Wiązowna, pow. otwocki). *

11. Cmentarz parafialny w Stanisławowie (gm. Stanisławów, pow. miński). *

12. Cmentarz parafialny w Pustelniku (gm. Stanisławów, pow. miński). *

13. Krzyż Wołyński w Kazimierzowie (gmina Kałuszyn, pow. miński). *

14. Mogiła Powstańców Styczniowych na rynku bydlęcym w Kałuszynie (gm. Kałuszyn, pow. miński). * (brak zgody gminy).

15. Krzyż na mogile leśnej poległych we wrześniu 1939 roku w Milewie, (gm. Kałuszyn, pow. miński). * (niedostępne - teren)

16. Pomnik z okazji 150 rocznicy Powstania Listopadowego w Dębe Wielkim (gm. Dębe Wielkie, pow. miński)*

17. Pomnik wystawiony przez Społeczność gminy Stanisławów jako upamiętnienie pamięci ofiar II Wojny Światowej. (gmina Stanisławów, powiat miński). *

18. Wydarzenia roku 1905 w Stanisławowie (gmina Stanisławów, powiat miński). *

19. Krzyż Styczniowy w Michałowie (gm. Halinów, pow. miński). *

20. Cmentarz parafialny w Okuniewie (gm. Halinów, pow. Miński). *(BZ P.)

21. Krzyż pamiątkowy ustawiony na stoku wydmy, przy drodze Okuniewa do wsi Zabraniec. Upamiętniający walki z bolszewikami w sierpniu 1920 r. Ufundowany w 1929 r. (gmina Halinów, pow. miński). *

22. Mogiła - Pomnik na Kopcu, przy ul Lubelskiej w Wiązownie (gmina Wiązowna, pow. otwocki). *

23. Krzyż Powstańczy w Taborze (gm. Celestynów, pow. otwocki). *

24. Krzyż Styczniowy w Glinkach (gm. Karczew, pow. otwocki).*

25. Cmentarz parafialny w Dobrem (gm. Dobre, pow. miński). *

26. Mogiła Powstańców Styczniowych w Lesie na wysokiej skarpie rzeki Świder w Mlądzu (gmina Wiązowna, pow. otwocki).*

27. Otwock Mały – Osiny. Mogiła siedmiu Powstańców z 1863r z Oddziału Kuczyka (gmina Karczew, pow. otwocki).*

28. Pomnik  poświęcony  Ludwikowi Walesiakowi w Chobocie (gm. Halinów, pow. miński)

29. Mogiła Powstańców Styczniowych w Boruczy (gm. Strachówka, pow. wołomiński).*

30. Mogiła żołnierzy polskich poległych w walce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831 r. w miejscowości Kobierne. (gm. Dębe Wielkie, pow. miński). *

31. Huta Kuflewska  - miejsce mordu Powstańców Styczniowych (gm. Cegłów pow. miński). *

32. Pomnik pomordowanych mieszkańców Łękawicy (gm. Siennica, pow. miński).*

33. Mogiła Powstańców Styczniowych w Lesie pomiędzy Siodłem a Zglechowem (gm. Siennica, pow. miński)  *

34. Kamień, krzyż oraz Dąb niepodległości w Jeruzalem (gm. Mrozy, pow. miński).*

35. Zbiorowa mogiła Wojska Polskiego z 2 pułku Strzelców Pieszych poległych w potyczce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831 roku w Dębe Wielkie.  (gmina Dębe Wielkie, pow. otwocki). *

36. Kapliczka w Choszczówce Rudzkiej po północnej stronie szosy zwieńczona metalowym krzyżem z datą 4 września 1907 r. Świadek bitwy z bolszewikami w 1920 r. Przy tej kapliczce 17 sierpnia stały polskie karabiny maszynowe i goniły ogniem uciekających bolszewików. *

37. Górka Świętego Antoniego - Bojmie (gm. Kotuń, pow. Siedlecki) *

38. Krzyż Styczniowy w Mingosach (gm. Kotuń, pow. Siedlecki) *

39. Cmentarz parafialny w Kiczkach (gm. Cegłów, pow. miński) *

40. Miejsce związane z potyczka na drodze z dnia 10 kwietnia 1863 roku. (gm. Halinów, pow. miński)*

41. Pomnik we Wsi Lasomin, poległym żołnierzom  roku 1920 i II Wojny Światowej (gm. Siennica. pow. miński) * (do uzupełnienia fotografie)

42. Pomordowanym mieszkańcom Starogrodu w latach 1914-1920 oraz 1939-1945 (gm. Siennica, pow. miński) *

43. Krzyż styczniowy, Bitwa pod Groszkami stoczona 22 czerwca 1863 roku (gm. Kałuszyn, pow. miński) *

44. Kapliczka w miejscu stoczonej bitwy w dniu 25 kwietnia 1831 roku o groblę w Kołaczu (gm. Mrozy, pow. miński)*

45. Pomnik św. Antoniego w Kuflewie- pamiątka powstania krakowskiego roku 1846 na Mazowszu. (gm. Mrozy, pow. miński). *

46. Krzyż przy Torach w Cegłowie pacyfikacji wsi Cegłów i Cisie - 28 czerwca 1943 (gm. Cegłów, pow. miński)*

47. Mogiła Powstańców Styczniowych Partii Kobylińskiego i Zielińskiego w lesie Szarodówka k. Cegłowa Bitwa pod Mienią (gm. Cegłów, pow. miński).*

48. Pomnik ku czci ofiar terroru z czasu II wojny światowej w Cegłowie. (gm. Cegłów, pow. miński). *

49. Boża Wola (Bitwa pod Mienią 4 listopad 1863r.) Miejsce śmierci dowódcy oddziału Litwinów - Kazimierza Kobylińskiego, (gmina Siennica, pow. miński).*

50. Mogiła Powstańców oraz żołnierzy roku 1831,1863 (oddziału Kobylińskiego), 1920 w Lesie pomiędzy Mienią a Bożą Wolą. (gmina Cegłów, pow. miński). *

51. Starcie z oddziałami UB pod Ołdakowizną - Oddział "Wichury" (gm. Stanisławów, pow. miński).  (gmina Stanisławów, pow. miński).  *

52. Cmentarz Parafialny w Siennicy (gm. Siennica, pow. miński). *

53. Kapliczka w Starogrodzie za mostem na Świdrze, rozbrajanie żołnierzy bolszewickich w sierpniu 1920 (gm. Siennica, pow. miński) * (do uzupełnienia fotografie)

54. Pomnik ku czci żołnierzy NSZ z oddziału „Orła”. w Grodzisku (gm. Mrozy, pow. miński) *

55. Pomnik w Choszczówce Stojeckiej  upamiętniający 170 poległych w bitwie pod Mińskiem Mazowieckim we wrześniu 1939 (gm. Dębe Wielkie, pow. miński) * (opis)

56. Kamień Niepodległości oraz Dąb niepodległości w Kuflewie  *

57. Mogiła Powstańców Styczniowych w Lesie nieopodal wioski Gołębiowizna - Kąty Wielgi (gm. Strachówka, pow. wołomiński). *

58. Działalność sztyletników - Kąty Czernickie (gm. Strachówka, pow. wołomiński). *

59. Mogiła Powstańców Styczniowych w Kuflewie (gm. Mrozy, pow. miński).*

60. Walka o polskość szkoły i nauczania w Siennicy (gm. Siennica, pow. miński). *

61. Pomnik w Makówcu Dużym, upamiętniający bitwę pod Dobrem w dniu 17 lutego 1831 r. (gm. Dobre, pow. miński) *

62. Pomnik w hołdzie poległym w 1831 w Nowej Wsi  (gm. Dobre pow. miński)*(do uzupełnienia)

63. Mogiła zbiorowa w Gęsiance - mieszkańców zamordowanych przez Niemców w sierpniu 1944 roku (gm. Dobre, pow. miński)* (do uzupełnienia)

64. Pomnik poległych w walkach o niepodległość w Dobrem (gm. Dobre, Pow. miński) *

65. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku w Dobrem (gm. Dobre, pow. Dobre).*

66. Krzyż w Aleksandrówce upamiętniający walki żołnierzy polskich z bolszewikami w dniu 17 sierpnia 1920 r (gm. Dębe Wielkie, pow. miński).*

67. Dwa krzyże w Rysiu na mogiłach żołnierzy polskich z 2 psp poległych w walce z Rosjanami 18 lutego 1831 r. pod Cyganką. (gm. Dębe Wielkie, pow. miński). *

68. Krzyż na mogile poległych powstańców styczniowych w Ostrów Kani. (gm. Dębe Wielkie. pow. miński) * (niewłaściwa lokalizacja tablicy informacyjnej)

69. Pomnik żandarmerii wojskowej upamiętniający udział oddziału karabinierów konnych (żandarmów) w bitwie pod Dębem Wielkim w Powstaniu Listopadowym (gm. Dębe Wielkie, pow. miński). *

70. Zbiorowa mogiła Żołnierzy polskich i rosyjskich przy ul. Pustelnickiej (gm. Dębę Wielkie. pow. miński)*

71. Cmentarz parafialny w Cegłowie (gm. Cegłów, pow. miński) * (do uzupełnienia)

72. Kamień upamiętniający bitwę pod Ostrówkiem w 1809 roku (gm. Karczew, pow. otwocki).*

73. Pomnik poświęcony ks. Kazimierzowi Fertakowi w Mrozach*

74. Pomnik ufundowany w 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości, na placu przykościelnym w Kiczkach. (gm. Cegłów, pow. miński)* (do uzupełnienia)

75. Mogiła Powstańców Listopadowych na cmentarzu przyklasztornym w Siennicy (gm. Siennica, pow. miński).* (na terenie klasztoru - niedostępne)

76. Cmentarz Parafialny w Dębe Wielkim (gm. Dębe Wielkie, pow. miński).* (opis)

77. Pomnik w 10 rocznicę Niepodległości w Dobrem (gm. Dobre, pow. miński).*

78. Krzyż Styczniowy w Kątach Czernickich (gm. Strachówka, pow. wołomiński).*

79. Kapliczka w Zambrzykowie w miejscu kaźni Powstańców Styczniowych (gm. Sobienie Jeziory, pow. otwocki).*

80. Mogiła wojenna 1831 r. w Cygance (gm. Dębe Wielkie, pow. miński).*

81. Pomnik Niepodległości w Mrozach (gm. Mrozy, pow. miński) *

82. Pamiątkowy Kamień w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie (gm. Latowicz, pow. miński).*

83. Miejsce straceń Powstańców Styczniowych w Budach Wielgoleskich (gm. Latowicz, pow. miński).*

84. Pomnik Niepodległości w Cegłowie (gm. Cegłów, pow. miński).*

85. Cmentarz parafialna Gliniance-Lipowie (gm. Wiązowna, pow. otwocki).*

86. Mogiła wojenna 1831 r. w Starej Miłosnej (miasto Warszawa)*

87. Pomnik Pamięci Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (m. Sulejówek. pow. miński). *

88. Mogiła Powstańców Styczniowych w Jarnicach, poległych w bitwie pod Węgrowem 4 Lutego 1863 roku (gm. Liw, pow. węgrowski).*

89. Mogiła żołnierzy Powstania Listopadowego w Liwie (gm. Liw, pow. węgrowski).*

90. Mogiła Powstańców Styczniowych w Wierzbnie (gm. Wierzbno, pow. węgrowski). *

91. Pomnik Pamięci ks. Stanisława Brzóski w Starym Dworze (gm. Wierzbno, pow. węgrowski).*

92. Pomnik czasów komunistycznych w Trzebuczy - świadectwo tragicznych losów Polaków po 1944 roku. (gm. Grębków, pow. węgrowski). *

93. Cmentarz parafialny w Kuflewie  * (brak zgody proboszcza)

94. Cmentarz parafialny w Mińsku Mazowieckim (miasto Mińsk Mazowiecki, pow. miński). (poszukujemy e-wolontariuszy z Mińska Mazowieckiego do opracowania karty).

95. Obrona Węgrowa 3 lutego 1863r. przez Oddziały dowodzone przez Józefa Matlińskiego "Sokoła".

96. Potyczka oddziału wysłanego przez Józefa Matlińskiego "Sokoła" pod Ludwinowem w dniu 3 lutego 1867r.

97. Potyczka oddziału Józefa Matlińskiego "Sokoła" pod Siwym Bagnem w dniu 1 marca 1863r.

98. Miejsce egzekucji 96 Polaków na "Górach Szwedzkich" (Warszawa, Dzielnica Bemowo).

99. Potyczka z 14 marca 1863r. oddziału Lewandowskiego pod Staninem.

100. Potyczka z 15 marca 1863r. oddziału Lewandowskiego pod Osinami.

Zachęcamy do opracowania własnych miejsc pamięci i dodawania ich do naszej sieci.

 

Można to czynić zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, np. w ramach zadania klasowego.  Można także wskazać nam miejsca do opracowania. Każde dodanie nowego miejsca do sieci wymaga wykonania dokumentacji oraz przeprowadzenia kwerendy historycznej, oczywiście także wykonania oznaczenia, co niestety wiąże się z kosztami.

Średni "projektowy" koszt wykonania jednego oznaczenia uwzględniając koszty techniczne, merytoryczne, dojazdy... wynosi ok 320 zł.

Projekt nasz można wesprzeć w różny sposób, albo bezpośrednio w ramach wolontariatu angażując się w jego rozwój i opracowując (zbierając materiały) pod opisy następnych miejsc. Bądź np. dokonując wpłaty na rachunek naszej Fundacji ( 320 zł) ze wskazaniem miejsca jakie ma zostać dodane do naszej sieci (+ewentualne koszty przesyłki oznaczenia). Proszę dać o tym znać drogą mailową fundacja @ krajobraz.org.pl

Na takiej tabliczce umieścić możemy informację o osobie lub instytucji finansującej oznaczenie i opisanie miejsca pamięci narodowej (oferta nie dotyczy miejsc objętych obecnie realizowanym projektem MKiDN).

Zastrzegamy jednak, że aby miejsce zostało dodane, konieczne jest także uzyskanie zgody zarządcy takiego miejsca (np. gminy, parafii, itp.), czy też miejsca w którym umieszczone zostanie oznaczenie, bo równie dobrze może to być np. nieruchomość sąsiednia.

Ewentualne wpłaty można dokonywać na rachunek Fundacji:

Bank BGŻ BNP Paribas: 72 2030 0045 1110 0000 0402 5570
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego
08-445, Osieck, Nowe Kościeliska 1

z dopiskiem "miejsce pamięci narodowej"

 

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.